Στο άκουσμα του όρου του ψηφιακού μετασχηματισμού, το μυαλό όλων ανατρέχει στον κόσμο των επιχειρήσεων, που βιώνει μια ιδιαίτερα δραστική όσο και ενδιαφέρουσα διαδικασία υιοθέτησης νέων μοντέλων, εκ βάθρων αλλαγής πεπερασμένων διαδικασιών και λειτουργιών, αλλά και αναζήτησης ενός νέου σημείου αναφοράς που θα τις οδηγήσει με ασφάλεια στο αναδυόμενο digital επιχειρηματικό περιβάλλον. Αλήθεια, όμως, τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους και τον εν γένει ανθρώπινο παράγοντα, πως αντιλαμβάνονται την disrupt πραγματικότητα και με ποιο τρόπο τοποθετούνται σε αυτήν;

Το εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 82% των επιχειρηματικών ηγετών αναμένουν πως οι οργανισμοί και εταιρείες τους θα είναι digital μορφής κατά την προσεχή τριετία, όπως τονίζεται με βάση τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διενήργησε η Accenture. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουν να αντιληφθούν έγκαιρα την σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στην επιτυχία του όλου -digital- εγχειρήματος, η δε αντίστοιχη προετοιμασία τους θα πρέπει να αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, απαιτείται η υλοποίηση μιας σειράς αλλαγών προκειμένου να προαχθεί περαιτέρω το ψηφιακό τους ταξίδι.

Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να “εξοπλίσουν” τις ομάδες των στελεχών τους με την κατάλληλη γνώση για την συνολικότερη υποστήριξη των ψηφιακών τους στρατηγικών, αλλά και του ευρύτερου πειραματισμού με ποικίλους τρόπους οργάνωσης της εργασίας τους. Για αυτό και θα πρέπει να σχηματοποιήσουν νέες μορφές συνεργασίας προκειμένου να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις μη-παραδοσιακές δεξαμενές άντλησης ταλέντου και εν δυνάμει καινούριων συνεργατών. Επιπροσθέτως, οφείλουν να “κτίσουν” μια διαφορετική, ψηφιακά “έξυπνη” ομάδα που θα είναι σε θέση να εμπνεύσει ευέλικτους όσο και ευπροσάρμοστους τρόπους εργασίας. Παράλληλα, θα πρέπει να ηγούνται μέσω του παραδείγματός τους και της πρακτικής τους!

Συμπερασματικά, οι ηγέτες των επιχειρήσεων οφείλουν να αυξήσουν τον βαθμό της παραγωγικότητας και της ευελιξίας, αναρωτώμενοι με ποιο τρόπο οι οργανισμοί τους θα είναι εξ’ ορισμού ψηφιακή, διασφαλίζοντας επιδεξιότητες και ικανότητες, αλλά και το απαιτούμενο ταλέντο που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στην πολυπόθητη αναζήτηση της καινοτομίας, δομώντας το εργατικό δυναμικό της επόμενης ημέρας!

Τα ψηφιακά εργαλεία δεν… μεταφράζονται σε αυξημένη παραγωγικότητα
Μπορεί για πολλούς να θεωρείται -περίπου- ως δεδομένο πως οι εργαζόμενοι όχι μόνο διάκεινται θετικά απέναντι στο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας και τις εν γένει στρατηγικές digital transformation, αλλά δεν βλέπουν και την ώρα να αποτελέσουν ενεργό τμήμα της, ωστόσο η πραγματικότητα δείχνει να είναι εντελώς διαφορετική.

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης του τομέα Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Deloitte που τιτλοφορείται ως: “Human Capital Trends 2017”, καταδεικνύεται πως η υιοθέτηση της λογικής των digital workplaces δεν θα είναι ιδιαίτερα ταχεία, αλλά ούτε και τόσο ομαλή όσο διατυμπανιζόταν κατά το κοντινό παρελθόν. Παράλληλα, ένα ζήτημα που δυσκολεύει περαιτέρω την όλη διαδικασία είναι πως στην πράξη λαμβάνει χώρα το φαινόμενο του πλήρους διαχωρισμού μεταξύ της ηγετικής ομάδας μιας επιχείρησης και των συνεργατών τους. Μπορεί το 90% των στελεχών να θεωρούν πως η τεχνολογία αναμένεται να επηρεάσει σε δραστικό βαθμό τη λειτουργία της επιχείρησής τους, εντούτοις όμως μόλις το 11% δηλώνουν προετοιμασμένοι ώστε να υιοθετήσουν την συνολική “στροφή” προς την σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Μια άκρως εντυπωσιακή επισήμανση που προκύπτει από την προαναφερθείσα μελέτη της Deloitte -που διεξήχθη στις ΗΠΑ- είναι το γεγονός πως μπορεί η αγορά να… κατακλύζεται από μια σειρά καινούριες τεχνολογίες που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, ωστόσο η ανάπτυξή τους σε επίπεδο παραγωγικότητας βρίσκεται στα χαμηλότερα σημεία του τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες… Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η παραγωγικότητα δεν έχει καταφέρει να διατηρήσει αντίστοιχο ρυθμό με αυτόν της ευρύτερης τεχνολογικής εξέλιξης, ενώ οι προβλέψεις για το κοντινό μέλλον μόνο ως αισιόδοξες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

Παρόλα αυτά, τεχνολογίες, όπως λ.χ. η τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι φορητές πλατφόρμες, οι αισθητήρες και τα συστήματα κοινωνικής συνεργασίας αναμένεται να φέρουν πραγματική επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες κοινωνίες ζουν, εργάζονται και επικοινωνούν. Όσο για τον ακολουθούμενο ρυθμό, καταγράφεται ως διαρκώς εξελισσόμενη όσο και επιταχυνόμενη.


8+1 Τάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ψηφιακής εργασίας

  1. Επανασχεδιάζοντας την ίδια την επιχείρηση
  Οι κορυφαίοι οργανισμοί είτε αυτοί που οδηγούν στην ψηφιακή πραγματικότητα έχουν ήδη περάσει από τη φάση σχεδιασμού του ψηφιακού χώρου εργασίας και τώρα αναπτύσσουν ενεργά ψηφιακούς χώρους εργασίας.
  2. Real Time… πάντοτε!
  Οι οργανισμοί οφείλουν να αναπτύξουν και εφαρμόσουν μια κουλτούρα διαρκούς μάθησης, προσφέροντας αντίστοιχες ψηφιακές τάξεις που διατίθενται σε μια ευρεία γκάμα από φορητές πλατφόρμες έτσι ώστε να καταφέρουν να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα το ενδιαφέρον των υπαλλήλων τους.
  3. Διαρκής εύρεση ταλέντου
  Η διαδικασία της πρόσληψης αναμένεται να μεταβληθεί σε μια πλήρως ψηφιακή εμπειρία, καθώς οι υποψήφιοι αναμένουν και υπολογίζουν ευκολία, άνεση και mobile επικοινωνία. Θεωρείται δε, πως οι ψηφιακές εταιρείες θα υιοθετήσουν αυτού του είδους τις πολιτικές προκειμένου να υπερτονίσουν τα ψηφιακά τους… διαπιστευτήρια!
  4. Κουλτούρα εργαζομένων
  Οι ψηφιακές επιχειρήσεις αναμένεται να επεκτείνουν την εστίαση που δίνουν στην διάδραση και άμεση εμπλοκή των ίδιων των εργαζομένων προκειμένου να δημιουργήσουν εμπειρίες για αυτούς που με τη σειράς τους ενσωματώνουν μια νέα σειρά εργαλείων ανατροφοδότησης και αυτοεξυπηρέτησης.
  5. Τεχνολογίες εργασίας
  Ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους καίριους στην υπό ψηφιοποίηση πραγματικότητα των εργασιακών χώρων, παρέχοντας εκείνες τις τεχνολογίες οι οποίες κρίνονται σημαντικές στην εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου με τον οποίο εργάζονται αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις και τα στελέχη τους.
  6. Διαχείριση απόδοσης
  Όσες επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού, αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν το σύνολο των προγραμμάτων management τους: Από την θέσπιση στόχων και την αξιολόγησή τους μέχρι τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων κινήτρων και αντίστοιχων μορφών επιβράβευσης, αλλά και την ευθυγράμμιση όλων με την συνολικότερη επιχειρηματική στρατηγική που ακολουθείται.
  7. Disrupted ηγεσία
  Η νέα μορφή του επιχειρείν προϋποθέτει και την ύπαρξη νέου τύπου ηγετών, οι οποίοι είναι νεότερης ηλικίας, περισσότερο ευέλικτοι και προσαρμοστικοί και φυσικά “digital-ready”.
  8. Ψηφιακοί ανθρώπινοι πόροι
  Αναμφίβολα, οι managers ανθρώπινου δυναμικού θα αναγκαστούν να αναλάβουν έναν περισσότερο σημαντικό ρόλο στους ψηφιακούς οργανισμούς, ενώ την ίδια στιγμή θα αποτελέσει θεματοφύλακα στην διαδικασία διασφάλισης πως η επιχείρηση είναι απόλυτα εστιασμένη όσο και δεσμευμένη στην μεγάλη ιδέα του ψηφιακού μετασχηματισμού αντί για το… ισχνό “απλά, κάνουμε digital”.
  9. Analytics για τα στελέχη
  Τα analytics εκτιμάται πως θα συνεχίσουν να… βρίσκουν το δρόμο τους προς την κατεύθυνση των επιχειρηματικών λειτουργιών, καθώς νέα, σε πραγματικό χρόνο analytics θα αξιοποιούνται προκειμένου να εκτιμήσουν το τι συμβαίνει ακριβώς σε έναν εργασιακό χώρο.
  Δίχως άλλο, οι ψηφιακοί οργανισμοί και επιχειρήσεις θα είναι αναγκασμένες να πειραματιστούν με καινούργια cognitive εργαλεία, αναθεωρώντας τον ανθρώπινο παράγοντα καθώς ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό εργασίας έχει ήδη αυτοματοποιηθεί. Παρόλα αυτά, δεν παύει να αποτελεί μια ευκαιρία για τους ψηφιακούς οργανισμούς, καθώς θα απαρτίζεται από ψηφιακό εργατικό δυναμικό, ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον, ψηφιακό ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει ενεργά στην απαιτούμενη αλλαγή, καθώς επίσης και τους παράγοντες που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να αλλάξει την συμπεριφορά τους συνολικά.
  Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί πως μέχρι σήμερα, οι οργανισμοί σκέφτονται ολοένα και περισσότερο από την σκοπιά του ανθρώπινου παράγοντα και στοιχείου, προσπαθώντας να αντλήσει και αποκομίσει κατά το δυνατόν περισσότερη αξία από το συγκεκριμένο -πολύτιμο- περιουσιακό στοιχείο. Απλά, ακόμη δεν έχουν καταφέρει να επενδύσουν στον τρόπο με τον οποίο θα εκμεταλλευτούν αυτή την αξία… Μπορεί να φταίει και το γεγονός ότι δαπανούν μονόπλευρα προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης καλύτερων εργοστασίων ή χώρων εργασίας, αγνοώντας τον ανθρώπινο παράγοντα.

Πόσο… ταραγμένη θα είναι η πορεία προς το ψηφιακό επιχερείν;
Ένα… ανησυχητικό εύρημα της ίδιας μελέτης είναι και το γεγονός ότι παρατηρείται σημαντική δυσκολία στην μετάβαση από το παραδοσιακό προς το ψηφιακό enterprise mode.

Όπως καταδεικνύεται από την ίδια μελέτη, καταγράφεται ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των ηγετών επιχειρήσεων και των ψηφιακών εργαζομένων σε αυτού του είδους τις εταιρείες. Μάλιστα, παρατηρείται πως όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν καταναλωτικές τεχνολογίες υιοθετούν με ξεκάθαρα πιο ταχύ ρυθμό τις ψηφιακές τεχνολογίες σε σχέση με τον ρυθμό που αλλάζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις.

Πως εξηγείται η συγκεκριμένη διαπίστωση; Μα, απλά, στο γεγονός ότι οι τεχνολογίες που απευθύνονται στην καταναλωτική αγορά διακρίνεται από ένα ξεκάθαρα εμπορικό όφελος εκ μέρους όσων επιχειρήσεων τις παρέχουν. Κάτι, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ότι συμβαίνει στους περίκλειστους τοίχους των μεγάλων επιχειρήσεων, όπου τα πάντα αντιμετωπίζονται ως –“ξερά”- μια επένδυση, δίχως να διαφαίνεται κάποιο ξεκάθαρα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή εν γένει ωφέλεια.