Η Talima Venture Inc. επέλεξε το Soft1 ERP για τη διαχείριση του νέου ιδιόκτητου εμπορικού κέντρου Athens Metro Mall.

Το νέο  εμπορικό κέντρο για τη δημιουργία του οποίου απαιτήθηκε επένδυση 75 εκατ. ευρώ  αποτελεί μέρος των επενδυτικών πλάνων της εταιρείας που ετοιμάζει και νέες αντίστοιχες επενδύσεις στην Αττική.

Με τη χρήση του πληροφοριακού της συστήματος, η Talima Venture Inc. επωφελείται από τις πολλαπλές δυνατότητες του Soft1 ERP για την οργάνωση και την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών της διαδικασιών, την άμεση και ενιαία πληροφόρηση της διοίκησης και των εργαζομένων και την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών εξυπηρέτησης και διαχείρισης των πελατών της. Η επιχείρηση αποσκοπεί σε εύρυθμη λειτουργία και αξιοποίηση όλων των νέων τεχνολογιών διαχείρισης δεδομένων και επικοινωνίας για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και τη βέλτιστη χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων.

Το έργο ολοκληρώθηκε από την Ξενάκης Παν.–Χερουβείμ Νικ. ΟΕ, εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της SoftOne που έχει υλοποιήσει το Soft1 με επιτυχία και στην άλλη μεγάλη εταιρεία της Talima Venture Inc. ΔΙΑΦΑΝΟ Α.Ε.