Μετά τη λήξη της σημερινής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η ΕΕΤΤ γνωστοποίησε ότι οι Cosmote, Vodafone και Wind Ελλάς κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz.

Ως επόμενο βήμα, στις 25 Οκτωβρίου 2011, η ΕΕΤΤ θα ανακοινώσει τους προεπιλεγέντες συμμετέχοντες στους οποίους και θα αποστείλει το δελτίο συμμετοχής.

Παράλληλα, θα ενημερώσει συνολικά τους προεπιλεγέντες συμμετέχοντες για την ημερομηνία, τον τόπο, το πρόγραμμα διεξαγωγής, καθώς και για επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία της δημοπρασίας.

Επισημαίνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την ΕΕΤΤ, στοχεύει στη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, καθώς και στην ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών.