Με την υπογραφή του προσυμφώνου μεταξύ της Αφοί Βερόπουλοι και της Metro σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ξεκινά η διαδικασία ολοκλήρωσης μιας εξαγοράς που αναμενόταν από το σύνολο του κλάδου, μετά την ακύρωση της αντίστοιχης συμφωνίας με την Ι. & Σ. Σκλαβενίτης.

Η εξέλιξη αυτή γίνεται δεκτή με ανακούφιση από τους προμηθευτές, που ελπίζουν πλέον σε ομαλή διευθέτηση των συσσωρευμένων οφειλών της Αφοί Βερόπουλοι, ενώ αποτελεί και μια απόφαση-σταθμό στην ιστορία της Metro, και ειδικότερα στη μέχρι σήμερα στρατηγική της στο θέμα των εξαγορών.  Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις της Αφοί Βερόπουλοι προς τις τράπεζες, όπως αναφέρεται και σε σχετικό άρθρο του «σελφ σέρβις», υπολογίζονταν στο επίπεδο των 100 εκατ. ευρώ, ενώ την εταιρεία βαραίνει και ένα συμβόλαιο sale and lease back, της τάξης των 65 εκατ. ευρώ. Έγκυρες πληροφορίες ανέφεραν πως σημείο-κλειδί για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ήταν ο τρόπος ρύθμισης αυτών των υποχρεώσεων εκ μέρους των τραπεζών, ώστε να είναι εξυπηρετούμενες και να υπάρχει δυνατότητα δανειοδότησης της Metro για τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων αναβάθμισης του δικτύου. Η εξαγορά έγκειται στη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.