Στην Forthnet κατακυρώθηκε το έργο: «Παροχή Δικαιωμάτων Χρήσης Οπτικής Υποδομής σε φορείς περιεχομένου για την πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ», για συμβάσεις τύπου IRU (Indefeasible Right of Use). ύστερα από διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΔΕΤ Α.Ε.

H αξία του έργου ανέρχεται σε 45.000 ευρώ περίπου.