Αναγνωρίζοντας το υψηλό περιβαλλοντικό κόστος του ψηφιακού κόσμου, η ΑΧΑ δεσμεύτηκε από 2015 να εξορθολογήσει και να μειώσει τον αριθμό των servers που χρησιμοποιεί.

Η ΑΧΑ έχει θέσει αυστηρούς κανόνες με στόχο την καταπολέμηση ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Μεταξύ άλλων έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το 2025 θα ηλεκτροδοτείται 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας «Σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε, ως Όμιλος, να βελτιστοποιούμε το χρόνο ζωής των υπολογιστών που χρησιμοποιούμε, καθώς και να σεβόμαστε τους κανόνες ανακύκλωσης. Γνωρίζουμε ότι θα καταφέρουμε να μειώσουμε δραστικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα εφόσον είμαστε δεσμευμένοι σε αυτή την κατεύθυνση, σε επίπεδο καθημερινής εργασίας».