Το IT έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ριζικά τον κόσμο μας, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να ....εξαντλήσει όλο το δυναμικό του.

Χρειάζεται, λοιπόν, σήμερα μια γενική αναθεώρησή, χρειάζεται να βρεθούν νέοι τρόποι αξιοποίησής του, νέες ιδέες που θα το «φρεσκάρουν». Ο στόχος είναι ένα πιο γρήγορο, ένα πιο παραγωγικό IT που θα εξαλείφει τα εμπόδια των κλασικών διεργασιών του. Γι΄αυτό απαιτείται φορητότητα, ευελιξία και ελαστικότητα. Αυτό το επιτάσσουν οι συνθήκες της εποχής μας: το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται με γοργούς ρυθμούς, τα νέα προϊόντα – και δη το λογισμικό – πρέπει να αναπτύσσονται ταχύτερα, λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα που χαρακτηρίζει την εποχή μας.

Για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται το ΙΤ να ακολουθήσει νέες προσεγγίσεις, όπως είναι οι περισσότερο ευέλικτες μέθοδοι ανάπτυξης λογισμικού, οι περισσότερες ελαστικές επιχειρηματικές διαδικασίες, η ενίσχυση της σύνδεσης της επιχείρησης με τον εξωτερικό κόσμο. Οι καιροί που το IT ήταν κλεισμένο στον εσωτερικό του κόσμο ανήκουν στο παρελθόν. Πλέον, χρειάζεται, μεταξύ άλλων, να υποστηρίζει και να εκμεταλλεύεται τις ανομοιογενείς πηγές δεδομένων, να διασφαλίζει τη συνέχεια και την αξιοπιστία της εταιρείας, αλλά και να ενισχύει την εξωστρέφεια της. Σε αυτό του το έργο, το ΙΤ υποστηρίζεται από τεχνολογίες όπως είναι το cloud computing και το virtualization, τα Big Data και το NoSQL, τεχνολογίες που του δίνουν την επιθυμητή ταχύτητα, ευελιξία και ελαστικότητα.