Για τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και μόνο για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής, μετατίθεται η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων αναφορικά με τη δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές - ταμπλέτες (digi-mobile)", η οποία και υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Η συγκεκριμένη κίνηση είναι απόρροια της διαρκώς αυξανόμενης ροής εισαγωγής προτάσεων και στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης, καθώς επίσης και εξαιτίας της υποβολής παραπόνων για δυσχέρειες πρόσβασης στο σύστημα υποβολής από αιτούντες που προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου υποβλήθηκαν περισσότερες από 7.500 αιτήσεις από επιχειρήσεις που ρποέρχονταν από ολόκληρη τη χώρα, υπερκαλύπτοντας σε υψηλό ποσοστό τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 12 εκατομμυρίων ευρώ.