Παραπάνω από το 54% των επαγγελματιών ΙΤ έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν διακοπές λειτουργίας συστημάτων που κράτησαν παραπάνω από 8 ώρες, σύμφωνα με το State of Disaster Recovery 2016 Survey της business continuity εταιρείας Zetta.

Η έρευνα απέδειξε ότι, παρά την κοινώς διαδεδομένη πεποίθηση, το downtime οφείλεται, κατά κύριο λόγο σε «καθημερινά» συμβάντα, όπως διακοπές ρεύματος (επισημάνθηκε από το 75% των ερωτηθέντων), προβλήματα στο hardware (53%) και ανθρώπινο λάθος (34%).  Το 40% των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχεται ότι δεν έχει καταγεγραμμένο disaster recovery plan, ενώ το ίδιο ποσοστό εταιρειών δεν ελέγχει ετησίως τα disaster recovery σχέδιά του. Σε γενικές γραμμές, οι μεγαλύτεροι οργανισμοί (με προσωπικό άνω των 500 ατόμων) εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένοι να αναπτύξουν disaster recovery plans. Τέλος, η εκδήλωση ενός συμβάντος downtime ωθεί τους επαγγελματίες IT να αναθεωρήσουν την disaster recovery στρατηγική τους: παραπάνω από το 55% των οργανισμών άλλαξαν τη στρατηγική τους μετά από συμβάν downtime και το 39% αυτών αύξησε το κονδύλι του στο συγκεκριμένο πεδίο.