Μια καινούργια υπηρεσία, την παροχή ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς, προσφέρει το ΕΒΕΘ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης) στα μέλη του, καταργώντας τη χρήση ειδικής συσκευής (USB Token κλπ.) και επιτρέποντας την επικύρωση των εγγράφων από οπουδήποτε και αν βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος.

Ο κάτοχος του συγκεκριμένου τύπου ψηφιακής υπογραφής, μπορεί να υπογράφει ηλεκτρονικά ένα ψηφιακό έγγραφο, από οποιονδήποτε υπολογιστή, smartphone, tablet, που έχει διαδικτυακή πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΘ δημιούργησε την ειδική «Ψηφιακή Γωνιά» (Digital Corner), στην αίθουσα συναλλαγών στο ισόγειο του κτιρίου του, με εκπαιδευμένο προσωπικό που συνδράμει κάθε επιχείρηση-μέλος, στην απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφιακής υπογραφής.