Παλιότερα ο CEO καλούσε τoν CIO στο γραφείο του, μόνο μετά από την εμφάνιση κάποιου προβλήματος που έπρεπε να επιλυθεί άμεσα. Σήμερα, στην εποχή των ψηφιακών επιχειρήσεων, οι CEOs στρέφονται όλο και περισσότερο στους CIOs, ζητώντας τη συμβολή (και τη συμβουλή τους), κτίζοντας σιγά-σιγά μια σημαντική σχέση για την εξέλιξη και ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στις τελευταίες έρευνες. Περισσότεροι από το 53% των CIOs του Fortune 500 αναφέρονται στον CEO, μια αύξηση σχεδόν κατά 46% σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, σύμφωνα με σχετική μελέτη της Korn/Ferry International.

Παράλληλα, οι επενδύσεις του ΙΤ αποτελούν τη μεγαλύτερη ενιαία δαπάνη σε κάποιες επιχειρήσεις, με τους CEOs να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορά τις τεχνολογικές επενδύσεις. Είναι γεγονός, πλέον, ότι η σφυρηλάτηση μιας αρμονικής σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στον CEO και στον CIO είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ, καθώς από την ποιότητα και την επιτυχία αυτής της συνεργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξης κάθε επιχείρησης, αλλά και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.