Στην 01 Solutions Hellas ανέθεσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την υλοποίηση έργου «παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».

Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου πρόκειται να αξιοποιηθεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα HRMS–01 το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις του Φορέα για την άρτια και αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαδικασιών που αφορούν Διαχείριση Προσωπικού.

Παράλληλα θα παρασχεθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, φόρτωσης δεδομένων, εκπαίδευσης και παραμετροποίησης.