Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 62% σε σύγκριση με το 2020 και υπερδιπλασιασμό της κερδοφορίας κατέγραψε την περσινή χρονιά η 01 Solutions Hellas. Όπως αναφέρει στο NetFAX o γενικός διευθυντής της εταιρείας, Μπάμπης Σάμιος, «αυτό που συνέβη το 2021 δεν είναι μία ‘’φωτοβολίδα’’, αλλά το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αποκτώντας εξειδίκευση σε συγκεκριμένα έργα, και δημιουργώντας μία σχέση εμπιστοσύνης με συνεργάτες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα».

Για το 2022, χρονιά ορόσημο για την εταιρεία καθώς συμπληρώνει δέκα χρόνια από την ίδρυσή της το 2012, η ανάπτυξη αναμένεται να είναι εντονότερη και ο τζίρος να φτάσει στα 6 εκατ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων για έργα δημοσίου τομέα ύψους 9,4 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2025 και ακόμα 1,6 εκατ. ευρώ που αφορούν σε κατακυρωμένους (ή προς κατακύρωση) διαγωνισμούς. «Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία έχει 11 εκατ. ευρώ εξασφαλισμένα έσοδα από νέα έργα», αναφέρει ο κ. Σάμιος.

Τα εμβληματικά έργα
Τα πιο εμβληματικά από αυτά είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, της οποίας η πρώτη φάση λειτουργίας θα ξεκινήσει από 1ης Ιουλίου σε σούπερ μάρκετ και τράπεζες (η 01 Solutions είναι υπεργολάβος, με ανάδοχο τον ΟΤΕ), το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού -HRMS- το οποίο η εταιρεία ανέλαβε να υλοποιήσει σε κοινοπραξία με την Byte καθώς και το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη II, που έχει εκτελεστεί σε ένα ποσοστό περίπου 50%.

Να σημειωθεί ότι η 01 Solutions Hellas συμμετέχει και στις εξής δύο ακόμα μεγάλες συμβάσεις πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, των οποίων οι διαγωνισμοί βαίνουν προς κατακύρωση:

Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης» σε ένωση εταιρειών μαζί με την Byte.
Υποέργο 3 του HRMS με τίτλο «Υπηρεσίες υλοποίησης και παραμετροποίησης συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού για λοιπούς φορείς», σε σχήμα με την Indigital.
Σύμφωνα με το πλάνο πενταετίας της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει και διεκδικήσεις έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να διαμορφωθεί το 2023 στα 7,5 εκατ. ευρώ, το 2024 στα 8,5 εκατ. ευρώ και το 2025 να φτάσει στα 9 εκατ. ευρώ, με ποσοστά μεικτού κέρδους επί του ετήσιου τζίρου γύρω στο 30%.

Η αγορά της Κύπρου
Εκτός από την εγχώρια αγορά, τα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον κ. Σάμιο και επέκταση των δραστηριοτήτων στην Κύπρο, όπου από τα τέλη της περασμένης χρονιάς άρχισε να λειτουργεί το Εργάνη, στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Το integration του συστήματος, που δόθηκε με δωρεάν παραχώρηση, ανέλαβε η 01 Solutions Hellas. «Κοιτάμε και ένα business development στην Κύπρο, αγορά η οποία δημιουργεί μια διασπορά και εμπλουτίζει το μείγμα των έργων στα οποία δραστηριοποιούμαστε», σημειώνει.

Η 01 Solutions Hellas στα σημεία
Κύκλος εργασιών
2021: 2.832.765 ευρώ
2020: 1.747.297 ευρώ

Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων
2021: 665.324 ευρώ
2020: 306.841 ευρώ