Η 01 Solutions Hellas ολοκλήρωσε το έργο «Αναβάθμιση Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την κάλυψη νέων συνθηκών στην αγορά εργασίας και Αναβάθμιση υποδομών Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο είχε ανατεθεί από το υπουργείο Εργασίας τον Απρίλιο του 2019, στο πλαίσιο ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με αξία σύμβασης 498.620 ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο του έργου, η εταιρεία μετέφερε το σύνολο των υποδομών του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στις υποδομές Cloud της ΓΓΠΣΔΔ (G-Cloud / κυβερνητικού νέφους). Η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ενισχύει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης μέσω της προτυποποίησης μηχανισμού επιτήρησης της αγοράς εργασίας, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης προστέθηκαν στο ΕΡΓΑΝΗ νέα χαρακτηριστικά που ενισχύουν τις δυνατότητές του, όσον αφορά την εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκόμενων, όπως:

•  Το άνοιγμα του ΕΡΓΑΝΗ στους εργαζομένους, ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του συστήματος που τους αφορούν, χαρακτηριστικό που ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας.

•  Την δυνατότητα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα επιπλέον ομάδων εργοδοτών, όπως επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα χωρίς υποχρέωση απογραφής στον ΕΦΚΑ, μέσω σύνδεσης με την ΑΑΔΕ.

Επιπλέον ολοκληρώθηκε η συνολική ανασχεδίαση σε επίπεδο διεπαφής χρήστη με Responsive Design, καθώς και η web services API για την διάθεση B2G υπηρεσιών, μέσω του οποίου θα δοθεί η δυνατότητα στα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων να πραγματοποιούν πλήρως αυτοματοποιημένες υποβολές στοιχείων στο ΕΡΓΑΝΗ χωρίς καμία χειροκίνητη παρέμβαση. Και οι δύο αυτές λειτουργίες βρίσκονται σε staging περιβάλλον και αναμένεται να διατεθούν μέσα στο Μάρτιο.