Ο διαγωνισμός Beyond Hackathon by Eurobank είναι μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών του Κέντρου Καινοτομίας της Eurobank που έχουν σαν στόχο να ενθαρρύνουν, να καλλιεργήσουν και να προάγουν την ανοιχτή καινοτομία στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δουλεύοντας συνεργατικά με τοπικά και διεθνή οικοσυστήματα τεχνολογικής καινοτομίας, όπως ανακοινώθηκε από τον Σωτήρη Συρμακέζη, Γενικό Διευθυντή & Group Chief Digital Officer, του Ομίλου Eurobank, στο πλαίσιο του Συνεδρίου Digital Business Transformation, που διοργάνωσε σήμερα το περιοδικό netweek.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στις 24 – 26 Ιουνίου 2016, και υποστηρίζεται από παγκόσμιους παίχτες της αγοράς πληροφορικής, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες αλλά και εταιρείες μέσα από το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα νεοφυών εταιρειών με στόχο την δημιουργία μιας νέας γενιάς τεχνολογικών εταιρειών που θα διαμορφώσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με την χρήση των Eurobank APIs.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν από τους συμμετέχοντες θα αφορούν ενδεικτικά την προσέλκυση πελατών λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής, την ενδυνάμωση της πελατειακής σχέσης με πελάτες λιανικής τραπεζικής, την βελτίωση της επιχειρηματικής προοπτικής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τραπεζικό τομέα (πώς μπορεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως το Blockchain & Internet of Things να εξελίξει τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες).