Οι CIOs - μέλη του Hellenic CIO Forum συμμετείχαν στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2011 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την ίδρυσή του.

Στο Forum, του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, ήταν προσκεκλημένοι Διευθυντές Πληροφορικής των μεγαλύτερων εταιριών και οργανισμών στην Ελλάδα. Το συνέδριο με θέμα «ο CIO στον κυκλώνα της Κρίσης» είχε επίσημους προσκεκλημένους ομιλητές:  τον Αντώνη Μαρκόπουλο, Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τον οποίο συζητήθηκαν δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων στο χώρο της πληροφορικής, τον Δημήτρη Βιδάκη, Γενικό Διευθυντή Ελλάδος της Coca-Cola 3Ε, ο οποίος ανέπτυξε στην ομιλία του τις προσδοκίες του CEO από την Πληροφορική, και τον Κυριάκο Σαμπατακάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Accenture Ελλάδος που παρουσίασε ένα πλαίσιο αξιολόγησης και προτεραιοτήτων στον  περιορισμό του κόστους της πληροφορικής.

Συμμετείχαν, επίσης, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των εταιριών HP, IBM, Oracle και SAP, Πυθαγόρας Παπαδημητρίου, Σπύρος Πουλίδας, Αντώνης Μονοκρούσος και Εμμανουήλ Ραπτόπουλος, σε ανοικτή συζήτηση με τους προσκεκλημένους για τη συμβολή των εταιριών πληροφορικής στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Όπως επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, «ο Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να είναι μέλος του top management team μιας επιχείρησης και η ατζέντα των στρατηγικών προτεραιοτήτων του να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική που θέτει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο CIO μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στη περίοδο της κρίσης αφού μπορεί να βοηθήσει, με τη χρήση πληροφορικής, στη βελτίωση των εταιρικών διαδικασιών και στη μείωση του κόστους» ενώ «η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει την πληροφορική να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας παλαιότερου εξοπλισμού».

Την εκδήλωση υποστήριξαν οι εταιρίες HP, IBM, Microsoft, Oracle και SAP. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν τα περιοδικά Netweek και NetFax, ενώ τηλεοπτικός χορηγός ήταν το SBC.