Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ενόψει της "Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας", οι Ελληνίδες σημειώνουν σημαντική άνοδο στη χρήση του Διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το Διαδίκτυο, το ποσοστό των γυναικών που το χρησιμοποιεί εκτιμάται στο 32% έναντι 46% στους άνδρες. Όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου από τις Ελληνίδες σε επίπεδο αστικότητας φαίνεται ότι οι γυναίκες που διαμένουν στα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας χρησιμοποιούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις νέες τεχνολογίες (46% στην Αθήνα και 41% στη Θεσσαλονίκη) από ό,τι οι γυναίκες κάτοικοι αστικών και αγροτικών περιοχών (27% και 23% αντίστοιχα).

Η απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τη χρήση του Διαδικτύου μειώνεται σημαντικά στις νεαρότερες ηλικίες με την πάροδο των χρόνων. Σε ότι αφορά τη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου, το 58% των γυναικών χρηστών χρησιμοποιούν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά το Διαδίκτυο, σημειώνοντας την τετραετία 2005-2008 αύξηση της τάξεως των 12 περίπου ποσοστιαίων μονάδων.