Έλλειμμα εμπιστοσύνης υφίσταται, σήμερα, μεταξύ καταναλωτών και εταιρειών, με τους πρώτους να μην εμπιστεύονται τις δεύτερες για τη διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με το Boston Consulting Group Henderson Institute.

Μάλιστα, το ήμισυ των καταναλωτών πιστεύει ότι οι εταιρείες δεν είναι ειλικρινείς σχετικά με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και φοβάται ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να τα προστατεύσουν επαρκώς, φαινόμενο που όπως υπογραμμίζουν οι αναλυτές, πρόκειται για ένα «κρυφό εμπόδιο» στην ανάπτυξη της αγοράς των Big Data Analytics. Σύμφωνα με την έρευνα, οι καταναλωτές θα περικόψουν ή θα μειώσουν σημαντικά τις δαπάνες τους, εάν πιστεύουν ότι μία εταιρεία κάνει κακή χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.