Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκήρυξε σύμβαση διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο «e-Quality: νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ποιότητας».

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής και του ήδη υπάρχοντος ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μέσω της ανάπτυξης νέων εφαρμογών -πληροφοριακών υποσυστημάτων, για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ποιότητας τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεται ο οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας του. Ακόμα, το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής (εξοπλισμού – συστημικού λογισμικού), στην ανάπτυξη εφαρμογών, στην εκπαίδευση του προσωπικού, και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης έναρξης λειτουργίας (δοκιμαστική – Πιλοτική λειτουργία).

Στις 7 Νοεμβρίου 2011 λήγει η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.046.151 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.