Το 2010, εκτός από τα 10 χρόνια του netweek, είναι και η αφετηρία μιας νέας δεκαετίας, που το μεγάλο γεγονός της θα είναι, κατά γενική ομολογία, το Cloud Computing.

Το Cloud Computing, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών υπό τη μορφή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας, που θα την χρησιμοποιεί και θα την πληρώνει ο κάθε χρήστης της, όσο και οπότε αυτός την χρειάζεται. Στο Cloud Computing, η Πληροφορική λειτουργεί σαν παροχή όπως το ρεύμα ή το νερό: δεν μας απασχολεί το πού,πώς και από ποιόν παράγεται και παρέχεται.

Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να συνδεθούμε στο Δίκτυο-Σύστημα που θα μας παρέχει τις επιθυμητές εφαρμογές. Μέχρι πρότινος, οι εφαρμογές αυτές καλύπτονταν από συστήματα που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις μας. Πώς διαμορφώνεται, όμως, ο δεκάλογος των αρμοδιοτήτων του CIO και της ομάδας του όσον αφορά τη διαχείριση των παραπάνω συστημάτων, τώρα που θα βρίσκονται στο «σύννεφο»;

1. Δίκτυα και Επικοινωνίες (Networks & Communications)
Στις εγκαταστάσεις μας δεν θα έχουμε machine rooms, servers, Λογισμικό Συστημάτων, εφαρμογών, δίσκους αρχειοθέτησης δεδομένων, συσκευές Backup κ.λπ. Ολα αυτά θα βρίσκονται αλλού, σε ένα ή περισσότερα Data Centers, που δεν θα μας ενδιαφέρει πού ακριβώς είναι και τι προδιαγραφές έχουν. Το μόνο που θα έχουμε στις εγκαταστάσεις μας θα είναι ένα ενσύρματο ή ασύρματο τοπικό δίκτυο, που θα συνδέεται στο Internet, ή μάλλον «στο σύννεφο».

Ο χρήστης της υπηρεσίας το μόνο που θα κάνει είναι να συνδέει μία νέα, ή να αποσυνδέει μία υπάρχουσα, συσκευή από το Δίκτυο και να επεμβαίνει μόνο όταν υπάρχει κάποια βλάβη στον φυσικό εξοπλισμό -π.χ. στη συσκευή την ίδια, στην καλωδίωση, σε κάποια μπρίζα του δικτύου, στον κεντρικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό- και τίποτε περισσότερο.

2. Ανάπτυξη και Εγκατάσταση (Deployment & Installation)
Αφού δεν θα γίνεται καμία ανάπτυξη εφαρμογής από πλευράς οργανισμού ή χρηστών, και εφόσον δεν θα υπάρχουν τοπικά εγκατεστημένες εφαρμογές, όποια νέα εφαρμογή απαιτηθεί να αναπτυχθεί ή να εγκατασταθεί, θα γίνεται κεντρικά από τον Πάροχο των υπηρεσιών του σύννεφου και θα διατίθεται στους χρήστες μέσω των κεντρικών servers στους οποίους θα είναι εγκατεστημένη.

3. Ενημερώσεις και Διορθώσεις (Updates & Fixes)
Εφόσον όλα τα λογισμικά θα είναι κεντρικά, οι ενημερώσεις και οι διορθώσεις τους, όπως π.χ. Windows Updates, Antivirus Updates, νέες εκδόσεις λογισμικών κ.λπ., θα γίνονται από τον Πάροχο στους κεντρικούς servers των Data Centers για όλους τους χρήστες. Δεν θα απαιτείται, επομένως, καμία ενέργεια για την ενημέρωση των συστημάτων τοπικά.

4. Αναβαθμίσεις και Απαρχείωση (Upgrades & Obsolence)
Τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν τοπικά ούτε λογισμικό ούτε εξοπλισμός, δεν θα απαιτείται καμία αναβάθμιση -που συνήθως προέρχεται είτε από την απαρχαίωση της τεχνολογίας, είτε από την ανάπτυξη του μεγέθους του οργανισμού. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Πάροχος θα αναλαμβάνει να αναβαθμίζει τα συστήματα για να παρέχει συστήματα αιχμής ή για να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών του όταν αυτές μεγαλώνουν, χρεώνοντας αντίστοιχα.

5. Διαχείριση και Προσβασιμότητα Χρηστών (Administration & Authority)
Kάθε χρήστης θα έχει μία συσκευή όπως π.χ ένα PC, ένα Laptop, ένα Netbook ή ένα thin client ή μία συσκευή mobile που θα συνδέεται μέσω του τοπικού δικτύου ή απομακρυσμένα στο σύννεφο. Το άνοιγμα νέων χρηστών, ο ορισμός των επιπέδων πρόσβασης και, γενικά, η διαχείρισή τους μετατοπίζεται από τον τοπικό Διαχειριστή Συστημάτων στον Πάροχο των Υπηρεσιών, μιας και οι χρήστες των συστημάτων θα βρίσκονται πλέον στα Data Centers τους.

6. Ασφάλεια και Προστασία (Security & Protection)
Συστήματα που παρέχουν ασφάλεια και προστασία -όπως Firewalls, Proxy Servers, Antivirus, Antispam, κ.λπ. παρέχονται από τους κεντρικούς servers των Παρόχων, που σημαίνει ότι δεν απαιτείται καμία αγορά, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση και υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο.

7. Απόδοση και Ελεγχος (Performance & Monitoring)

Ο έλεγχος και η διαχείριση τόσο του τοπικού δικτύου, όσο και των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και η απόδοση του σε ταχύτητες και όγκο μεταφοράς δεδομένων, θα γίνονται κεντρικά από τον Πάροχο και το Data Center. Ο χρήστης της υπηρεσίας, το μόνο που θα κάνει είναι να ελέγχει σε περιπτώσεις προβλήματος στην επικοινωνία ή, απολογιστικά, κατά τακτά διαστήματα τα στοιχεία της απόδοσης του δικτύου και των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί για να τα συγκρίνει με τα συμφωνηθέντα και με αυτά που θα του χρεώνονται.

8. Αδειοδότηση και Αυθεντικότητα (Licencing & Authenticity)
Αφού ο οργανισμός δεν θα αγοράζει και δεν θα συντηρεί λογισμικό όπως σήμερα, δεν θα έχει αυτόματα και τα θέματα των αδειών που συνοδεύουν το κάθε λογισμικό. Η χρήση του λογισμικού του Πάροχου θα συνεπάγεται και την χρήση της άδειας, μιας και η χρήση του θα είναι αυτή για την οποία θα χρεώνεται και η υπηρεσία.

9. Συντήρηση και Υποστήριξη (Maintenance & Support)
Η συντήρηση και η υποστήριξη των συστημάτων γίνεται από τους φορείς εκείνους που τα έχουν εγκατεστημένα στις δικές τους εγκαταστάσεις και, επομένως, από τους Παρόχους των Υπηρεσιών.

10. Διαθεσιμότητα και Ανοχή (Availability & Tolerance)
Δεν χρειάζεται πλέον εγκατάσταση και συντήρηση διπλών συστημάτων, που να παρέχουν σε τοπικό επίπεδο πλήρη διαθεσιμότητα σε περιπτώσεις βλαβών, καταστροφών κ.λπ. Τα Data Centers καλύπτουν τις δυνατότητες αυτές με διπλά συστήματα για όλους τους πελάτες τους.

Περνάμε από την κτήση στην χρήση συστημάτων. Αφού λοιπόν η διαχείριση θα γίνεται εξωτερικά, τι θα κάνει τελικά ο CIO της επόμενης δεκαετίας; Θα μετατοπιστεί άραγε ο ρόλος του στον κατεξοχήν χώρο της Πληροφορικής ή θα μείνει δίπλα στον κόσμο του Business, που θα τον χρειαστεί τώρα όσο ποτέ άλλοτε, αφού όλα θα έχουν «χαθεί» μέσα στο Σύννεφο της Τεχνολογίας; Μήπως το χάσμα που υπήρχε μέχρι σήμερα στη γεφύρωση των δύο κόσμων του Business και της Τεχνολογίας μεγαλώνει τώρα περισσότερο από ποτέ;