Ο ρόλος του Chief Information Officer έχει αλλάξει τόσo πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι επίσης τόσο διαφορετικός από εταιρεία σε εταιρεία, κυρίως στη ελληνική αγορά, που είναι πολλές φορές δύσκολο να περιγραφεί ένας καλός CIO.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα είναι εκείνα που ορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει -και αυτά πάλι διαφέρουν ανάλογα πάντα με την κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας ή οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το περιβάλλον, πιστεύω ότι υπάρχουν 10 δεξιότητες που πρέπει να κατέχει και που είναι αναγκαίες για να επιτύχει ένας CIO στο έργο του:

1. Γνώση και κατανόηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και αναγκών
Αρχικά, η Πληροφορική κλήθηκε να αυτοματοποιήσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Πλέον το σημαντικό για τον CIO είναι να μπορεί να προτείνει λύσεις που θα βοηθήσουν την εταιρεία να κάνει το παραπάνω βήμα και να συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό των διαδικασιών αυτών. Σημαντική προϋπόθεση είναι να μπορεί να καταλαβαίνει το business και τις ανάγκες του και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες διευθύνσεις για τον κοινό σκοπό.

2. Καινοτομία και Δημιουργικότητα
Οι ραγδαίοι ρυθμοί ανάπτυξης της τεχνολογίας προσφέρουν πολλές λύσεις και ευκαιρίες για αλλαγές και βελτιώσεις. Ο CIO πρέπει να είναι φορέας αλλαγής και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στην εταιρεία, δίνοντας της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη μεταβαλλόμενη αγορά.

3. Επικοινωνία
Για πολλά χρόνια, η έλλειψη της ικανότητας επικοινωνίας ήταν το μεγάλο μειονέκτημα του CIO και το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επίτευξη των στόχων του. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Ο CIO δεν είναι πλέον ο άνθρωπος που μιλάει με παράξενες ορολογίες και που κανένας δεν καταλαβαίνει πού ξοδεύει τα χρήματα του budget του.

Πρέπει να μπορεί να εναρμονιστεί με τη γλώσσα του business και να μπορεί να «μεταφράσει» τη δική του γλώσσα στη διοίκηση ή στους χρήστες/πελάτες του ώστε, μέσω αυτής της επικοινωνίας, να κατανοήσει τις ειδικές πληροφοριακές ανάγκες της εταιρείας του και να κάνει τις υπηρεσίες που παρέχει πιο παραγωγικές.

4. Διαπραγματευτική ικανότητα
Ενα μεγάλο κομμάτι του ρόλου του CIO είναι να διαχειριστεί, μέσω διαπραγματεύσεων, την ποιότητα και το κόστος των υπηρεσιών που λαμβάνει από συνεργάτες -ή το κόστος των υλικών από προμηθευτές. Ειδικά στην οικονομική πραγματικότητα που ζούμε, η δεξιότητα αυτή είναι πολύ σημαντική στη διατήρηση του budget και την επίτευξη των στόχων.

5. Τεχνικές Γνώσεις
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν ο CIO πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις, ή είναι πιο σημαντικό να έχει γνώσεις Business Administration. Είναι εξίσου σημαντικό για τον CIO να έχει τεχνικό υπόβαθρο, όσο και Business Management ικανότητες. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η αρχική δουλειά του ΙΤ είναι να προσφέρει τεχνολογία…

6. Οργάνωση και Διαχείριση
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπως η Πληροφορική, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν διαδικασίες και μηχανισμοί διαχείρισης και ελέγχου των διεργασιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Η ευαισθησία και αφοσίωση του CIO σε αυτή τη λογική είναι απαραίτητη για την τήρηση και παραγωγική χρήση αυτών.

7. Αποφασιστικότητα και Διαχείριση Ρίσκου
Οπως κάθε ανώτερο στέλεχος, ο CIO πρέπει να μπορεί να παίρνει αποφάσεις, να διαχειρίζεται τους κινδύνους και τις συνέπειες των αποφάσεων του. Ενας φοβισμένος και άβουλος CIO δεν μπορεί να επιτύχει στο ρόλο του.

8. Στρατηγική
Τα πληροφοριακά συστήματα διαδραματίζουν πλέον ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη λειτουργία και την εξέλιξη της επιχείρησης. Ο CIO πρέπει, σε συνδυασμό με τη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας, να μπορεί να σχεδιάζει την στρατηγική της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ώστε να είναι σύμμαχος και συνεργάτης του business, δίνοντας και προτείνοντας λύσεις, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

9. Διαχείριση Δυναμικού – Leadership
Ο καλός CIO πρέπει να μπορεί να εμπνεύσει και να οδηγήσει την ομάδα του για να επιτύχει τους στόχους της. Πρέπει πρώτα να μπορέσει να εμφυσήσει το πνεύμα της ομάδας, να αναπτύξει τους ανθρώπους του στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να διαχειριστεί τις ιδιαιτερότητες τους για το μέγιστο αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο έργο γιατί μιλάμε για ανθρώπους και όχι μηχανές, αλλά ακόμα και αν κάποιος δεν έχει φυσικές ηγετικές ικανότητες, μπορεί να τις αναπτύξει και να ωθήσει την ομάδα του σε αξιόλογα αποτελέσματα.

10. Εξέλιξη – Προσαρμοστικότητα
Ο καλός CIO φροντίζει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις μεταβολές του περιβάλλοντος ή του οργανισμού του. Ανανεώνει τις αντιλήψεις του, έχοντας ανοικτό μυαλό σε νέες ιδέες και εκπαιδεύεται στους τομείς που τον ενδιαφέρουν και είναι απαραίτητοι στην εργασία του. Οι εξελίξεις τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και ένας στάσιμος και «απαρχαιωμένος» CIO είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει.

Ο ρόλος του CIO στις ελληνικές επιχειρήσεις έχει αναβαθμιστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και πολλοί CIOs είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών τους και οι προτάσεις τους έχουν μεγάλη βαρύτητα στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οι παραπάνω δεξιότητες, και πολλές άλλες που μπορεί να χρειάζονται σε κάθε διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον, χρειάζονται χρόνια εμπειρίας και μεγάλη προσπάθεια για να αναπτυχθούν, αλλά καθιστούν τον CIO σημαντικό συνεργάτη των διοικήσεων των εταιρειών στη διαμόρφωση της στρατηγικής και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των διαδικασιών.