Ο σύγχρονος CIO καλείται να κινηθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο από αυτά αφορά την αποτελεσματική διαχείριση της υποδομής και των υπηρεσιών ΙΤ. Το ενδιάμεσο έχει να κάνει με τη σωστή διοίκηση του τμήματός Πληροφορικής και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτού.

Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η ευθυγράμμιση με τις επιχειρησιακές ανάγκες, η βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και η προώθηση της καινοτομίας. Εάν ενώσουμε τα τρία επιμέρους επίπεδα και τα κοιτάξουμε ως μέρη ενός ενιαίου συνόλου, θα διαπιστώσουμε ότι ο CIO  καλείται, τελικά, να αποδείξει την αξία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να προσθέσει η  τεχνολογία στην επιχείρηση.

1. SLAs
Με κύριο στόχο -όχι μόνο τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η Διεύθυνση Πληροφορικής στους εσωτερικούς χρήστες- αλλά και τη βελτίωση αυτών, η δημιουργία ενός SLA κρίνεται απαραίτητη. Ενα SLA δεν είναι ένα απλό κείμενο, παρά καταγράφει και συμφωνεί τις υπευθυνότητες και τις υποχρεώσεις, όχι μόνο της Διεύθυνσης Πληροφορικής, αλλά και των εσωτερικών πελατών.

Είναι το μέσο όπου διακρίνεται και περιγράφεται ξεκάθαρα ποια είναι η υπηρεσία και πότε αυτή είναι επιτυχημένη ή μη, καθώς επίσης και όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες κλιμάκωσης για την ορθολογιστική και συστηματική αντιμετώπιση των διαφόρων περιπτώσεων.

Το SLA προδιαγράφει στον χρήστη τι ακριβώς να περιμένει, πότε να το περιμένει και με ποιο κόστος. Ετσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι το SLA είναι το μέσο το οποίο διατυπώνει και διαμορφώνει με επισημότητα όλες τις διαδικασίες διαχείρισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που απαιτούνται από τους πελάτες και παρέχονται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

2. Ευθυγράμμιση
Να συγχρονίζει τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας με τη στρατηγική του τμήματος και της Πληροφορικής. Η σύγκλιση της Διεύθυνσης Πληροφορικής (ΔΠ) στις επιχειρησιακές ανάγκες και η ευθυγράμμιση και συμμόρφωση με την επιχειρησιακή στρατηγική, θα φέρει τη ΔΠ κοντά στους εξωτερικούς (εσωτερικούς) πελάτες της επιχείρησης και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα.

3. Συνέπεια
Να φροντίζει να έχει όλα τα project on time και on budget.

4. Πελατοκεντρικότητα
Να καταλαβαίνει τις ανάγκες των πελατών του και να φροντίζει το τμήμα Πληροφορικής που διευθύνει, καθώς επίσης και οι διαδικασίες του, να εστιάζουν στις ανάγκες αυτές.

5. Βελτιστοποίηση διαδικασιών
Εκμεταλλευόμενος τη γρήγορη επεξεργασία των πληροφοριών, να καθοδηγεί τις αλλαγές στην επιχειρησιακή και παραγωγική διάρθρωση. Να προτείνει νέες βέλτιστες διαδικασίες, να βελτιώνει, να αναμορφώνει και να εκμοντερνίζει τις υπάρχουσες.

6. Ηγεσία
Να είναι ηγέτης και όχι ένας απλός διαχειριστής. Τα τμήματα Πληροφορικής αποτελούνται από άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλούς δείκτες γνώσης, τεχνογνωσίας, και νοημοσύνης. Η γνώση δεν επιδέχεται παλιομοδίτικους τρόπους διοίκησης. Μόνο ένας leader μπορεί να διοικήσει ένα τμήμα Πληροφορικής αποτελεσματικά.

7. Επικοινωνία
Να ξέρει να ακούει, να επικοινωνεί, να επιβραβεύει. Η επικοινωνία είναι μία αμφίδρομη διαδικασία μεταξύ δύο τουλάχιστον μερών. Υπάρχει ο πομπός και ο λήπτης, και το αντίστροφο. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων της τεχνολογίας και αυτών των άλλων επιχειρησιακών δομών θα ενισχυθεί και θα επιτρέψει να επικοινωνήσουν με αποτελεσματικότητα. Τα οφέλη της εμπιστοσύνης αυτής είναι πολλαπλά. Οι συνεργασίες μπορούν να ενισχυθούν και με την εφαρμογή κοινών επιχειρησιακών στόχων σε διάφορα κοινά σχήματα «bonus».

8. Καινοτομία
Καινοτομία. Οι προσδοκίες λοιπόν των εταιρειών δεν σταματούν πλέον στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού και την αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση αυτού, αλλά περιμένουν τη καινοτομία.  Η καινοτομία βασίζεται στην γνώση και στο know how. Ολοι ξέρουμε ότι το μέλλον δεν μας συμβαίνει έτσι τυχαία και απλά, αλλά το δημιουργούμε.

Μπορούμε, βέβαια, να το δημιουργήσουμε σε κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, σε οργανωμένες και δυναμικές ομάδες, με τα απαραίτητα κίνητρα, με το απαιτούμενο ενδιαφέρον, την ικανοποίηση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων -τόσο, των τεχνολογιών, όσο και των εταιρικών. Ο CIO καλείται λοιπόν, να συμμετέχει σε τέτοιου είδους εργασιακά περιβάλλοντα και να τα δημιουργεί.

9. Γνώση
Η γνώση αυτή θα πρέπει, όχι μόνο να υπόκειται σε διαχείριση με ένα δομημένο και ορθολογιστικό τρόπο, αλλά και να εμπλουτίζεται διαρκώς ώστε να γίνεται καλύτερη και -κυρίως- βιώσιμη. Αυτό, βέβαια, επιτυγχάνεται με τη συνεχή εκπαίδευση, είτε σε οργανωμένα εκπαιδευτικά κέντρα είτε δια της συμμετοχής σε οργανωμένα έργα (ερευνητικά ή και παραγωγής).

10. Ανταπόκριση σε προκλήσεις νέου τύπου
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Πληροφορικής σήμερα έχουν αλλάξει: Η συμμετοχή στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων είναι αποφασιστική. Η διοίκηση πλέον απαιτεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής να αποδείξει την αξία και, τελικά, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να προσθέσει η νέα τεχνολογία στην επιχείρηση. Ο CIO πρέπει να συμμετέχει στο ΔΣ της εταιρείας. Πρέπει λοιπόν, το τμήμα Πληροφορικής να υποστηρίζει την εταιρική στρατηγική, με έμφαση στα οφέλη για την επιχείρηση και την ανάπτυξή της.

Καλούμαστε, δηλαδή, να: • επιταχύνουμε την ανάπτυξη • ευνοήσουμε την καινοτομία • μειώσουμε τα λειτουργικά κόστη.