1. Consumer -ή Customer, ή Client
Customer is the king! Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι είναι η σημαντικότερη λέξη σε μια επιχείρηση; Για ποιον πασχίζουν όλοι, από τον τελευταίο εργαζόμενο μέχρι τον πρόεδρο μιας επιχείρησης; Ο «πελάτης» είναι λέξη ιερή και παντοδύναμη για την επιχείρηση, πολύ απλά γιατί αυτός κινεί τα νήματα και «λαδώνει» την επιχειρηματική μηχανή.

Για το τμήμα Πληροφορικής, όμως, μήπως είναι μια απόμακρη λέξη χωρίς πολύ νόημα αφού σχεδόν ποτέ δεν έρχεται σε άμεση επαφή μαζί του; Μια απλή μέθοδος σύγκλισης είναι μια ρεαλιστική ενεργή επαφή με τους πελάτες για κάποιο χρονικό διάστημα στη μάχη πριν καθίσουν στα γραφεία τους πίσω από μια οθόνη. Συστήματα CRM, Loyalty, Retail, e-survey, Data Mining, Push Pull Marketing έχουν αποκλειστικό στόχο τον πελάτη και την σε βάθος κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

2. EBITDA
Ο εφιάλτης ή η χαρά κάθε Γενικού & Οικονομικού Διευθυντή (ανάλογα το πρόσημο…). Ο CIO συμμετέχει έμμεσα στη διαδικασία υπολογισμού τους, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει τα μεγέθη που επηρεάζουν τα κέρδη και πόσο  σημαντικά είναι στην πραγματικότητα -ειδικά σε περιόδους ύφεσης. EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization) είναι ο δείκτης που αποδεσμεύει κεφάλαια, κινεί νέες λειτουργικές επενδύσεις και χρηματοδοτεί, εκτός των άλλων, και το budget του IT.

3. Investments vs Expenses
Επένδυση είναι γενικά κάθε δέσμευση πόρων που γίνεται σήμερα με την προσδοκία πραγματοποίησης ωφελειών στο μέλλον. Εξοδα είναι λειτουργικές δαπάνες που διευκολύνουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης χωρίς όμως να περιμένουμε κατ’ ανάγκη χειροπιαστή απόδοση από αυτά. Για ένα CIO, τα χρήματα που ξοδεύονται σε υποδομές Πληροφορικής είναι σαφώς επενδύσεις που καλλιεργούν προσδοκίες μελλοντικών εσόδων. Το σημαντικό για να μην χαρακτηριστούν οι επενδύσεις έξοδα, είναι να εκμεταλλευτεί ο οργανισμός στο έπακρο το κάθε byte διαθέσιμης πληροφορίας και να απομυζήσει κάθε επιχειρηματικό στοιχείο που εξάγεται με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. Είναι πραγματικά  κρίμα να επενδύονται εκατομμύρια ευρώ σε υποδομές Πληροφορικής και η εκμετάλλευση που γίνεται από τον οργανισμό να είναι κάτω του 50 – 60%, όπως συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων.

4. Marketing Mix – 4P’s
Το μίγμα του marketing, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, αποτελείται από τέσσερα θεμελιώδη αντικείμενα με τα οποία ασχολείται το τμήμα Marketing μιας επιχείρησης a. Product – το προϊόν, b. Place –  ο χώρος που θα πωληθεί, c. Price – η τιμή του προϊόντος και d. Promotion – η προώθηση των πωλήσεων. Ολα τα παραπάνω γίνονται εδώ και πολλά χρόνια ακόμα και χωρίς την ύπαρξη Πληροφορικής. Αυτό που πρόσθεσε η Πληροφορική για να βοηθήσει το Marketing είναι το πέμπτο “P”  που είναι γνωστό σαν Processing of information. Χωρίς τα εκπληκτικά εργαλεία Business Intelligence & Data Mining δεν θα ήταν δυνατή η επεξεργασία όλου αυτό του χρυσωρυχείου κρυμμένων πληροφοριών που έχει στις βάσεις δεδομένων της η κάθε επιχείρηση και η παραγωγή πληθώρας πληροφοριών και προτάσεων για νέες αποφάσεις.


5. Profit Center / Cost Center
Το όνειρο κάθε πρωτοποριακού CIO! Η μετατροπή της διεύθυνσής του από κοστοβόρο Cost Center σε κερδοφόρο Profit Center. Οι οικονομικοί κατανέμουν τις δαπάνες της επιχείρησης σε κέντρα κόστους ανά τμήμα, εργαζόμενο κ.λπ. Σε πολλές επιχειρήσεις, οι εφαρμογές Πληροφορικής μπορούν -αν προωθηθούν σωστά- να φέρουν έσοδα. Για παράδειγμα εφαρμογές digital signage, wifi, digital marketing  κ.λπ. μπορούν, σε συνεργασία με το marketing, να φέρουν πελάτες και έσοδα από πωλήσεις προϊόντων και ψηφιακών υπηρεσιών και να ισοσκελίσουν -αν όχι και να υπερκεράσουν- το κόστος τους.

6. e-Business
Η συνεχής βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την  ψηφιακή τεχνολογία. Η ακόλουθη φόρμουλα είναι απλά μια γραφική αναπαράσταση των συνθετικών του e-business: EB = EC + BI + CRM + SCM + ERP.

Αυτό σημαίνει, e-business = e-commerce + Business Intelligence + Customer Relationship Management + Supply Chain Management + Enterprise Resource Planning. Οπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, αν στα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα προστεθεί το e-commerce, φθάνουμε στο e-business.

7. e-Marketing

Το e-Marketing επιδρά στο παραδοσιακό Marketing με δύο τρόπους. Πρώτον, αυξάνει την απόδοση στις παραδοσιακές λειτουργίες του Marketing.  Δεύτερον η τεχνολογία του e-Marketing μεταμορφώνει πολλές στρατηγικές Marketing. H μεταμόρφωση αυτή επιδρά στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία προσθέτουν αξία στους πελάτες και αυξάνουν την κερδοφορία της επιχείρησης.

8. Profit & Loss Statement (P&L)
«Κατάσταση αποτελεσμάτων». Είναι μια  από τις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις που πασχίζουν οι οικονομικοί να εξάγουν κατά περιόδους.  Για να τηρήσουν τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα, ζητούν την ενεργή συμμετοχή και βοήθεια του IT.

9. Budget
Το budget υφίσταται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στον global κόσμο της επιχείρησης για την οποία αποτελεί βασικό στοιχείο παρακολούθησης και ελέγχου των εσόδων και των δαπανών καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Δεύτερον, στον local κόσμο του IT Department, όπου ο προγραμματισμός των IT επενδύσεων είναι βασικό χαρακτηριστικό οργάνωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των πόρων που διατίθενται.

10. MRP (Materials Requirement Planning)
Προγραμματισμός απαιτήσεων (αναγκών) σε υλικά (α’ ύλες). Είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται στη διοίκηση παραγωγής, απαραίτητο για βιομηχανικές μονάδες.