Σημαντικές συνεργασίες πέτυχε η NetU Hellas το τελευταίο εξάμηνο, όσον αφορά το λογισμικό λογιστικής & εμπορικής διαχείρισης Infor SunSystems καθώς και την λύση επιχειρηματικής πληροφόρησης Infor Performance Management που το συνοδεύει.

Συγκεκριμένα, 10 επιχειρήσεις με περισσότερους από 120 χρήστες, επέλεξαν τις λύσεις της Infor για να υποστηρίξουν την χρηματοοικονομική και εμπορική τους διαχείριση, καθώς και τις διευρυμένες τους ανάγκες για χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πληροφόρηση.

Συγκεκριμένα οι εταιρείες που επέλεξαν την NetU για να δώσουν λύσουν τις σύνθετες πληροφοριακές τους απαιτήσεις είναι οι: Κύπρου Ασφαλιστική και AIG Σερβίας από τον χώρο των ασφαλειών, οι ναυτιλιακές Kristen/Roxane, Nomikos, BaltHellas, Safe Bulkers, StarBulk καθώς και οι εταιρείες DHL Danzas, New York College και Greenpeace
Hellas.

Η λύση Infor SunSystems, πέρα από το λογιστικό και φορολογικό σκέλος, παρέχει αξιόπιστη χρηματοοικονομική διαχείριση καθώς και την επιχειρηματική πληροφόρηση και τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται στις εταιρείες στα θέμα ΔΛΠ, Εισπράξεων, Προϋπολογισμών & Προβλέψεων.