Οι εταιρείες 1) ΑΚΜΟΝ, 2) Διάγραμμα, 3) Έπαφος, 4) Ζουμπουλάκης, 5) ΜΑΚΤΕΛ, 6) Πλαίσιο, 7) Byte, 8) Cosmos Business Systems, 9) Info-Quest και 10) PC Systems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές που αφορούν στην προμήθεια 560 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα καλύψουν τις ανάγκες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 405.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.