Εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα ενσωματώνουν με ταχείς ρυθμούς το Oracle Academy στα προγράμματά τους, με περισσότερους από 11.500 φοιτητές να επωφελούνται από το εν λόγω εκπαιδευτικό ΙΤ πρόγραμμα.

Τον τελευταίο ένα χρόνο, 15 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ εισήγαγαν το πρόγραμμα  Advanced Computer Science του Oracle Academy στο πρόγραμμά τους. Οι συμμετέχοντες φοιτητές αναπτύσσουν πρακτική εμπειρία στη χρήση του λογισμικού βάσεων δεδομένων και middleware της Oracle, κερδίζοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς προετοιμάζονται για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας του 21ου αιώνα.

Η σημαντική αυτή ανάπτυξη του προγράμματος στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Oracle Ελλάς με την ΕΔΕΤ Α.Ε. -την εταιρεία διαχείρισης του Εθνικού Δικτύου Ερευνας και Τεχνολογίας (GRNET)- η οποία προσφέρει, μεταξύ άλλων, ΤΠΕ υποδομή καθώς και τη σχετική υποστήριξη στα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Oracle Academy υποστηρίζει σήμερα περισσότερους από 1 εκατομμύριο φοιτητές σε 93 χώρες.