Δύο νέες προσκλήσεις ανακοινώνει η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Οι προσκλήσεις αυτές αποτελούν στοχευμένες δράσεις που εντάσσονται στη νέα στρατηγική αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρώτη πρόσκληση, προϋπολογισμού 8Ο εκατομμυρίων ευρώ, αφορά σημαντικά έργα γέφυρες που ξεκίνησαν στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ και θα ολοκληρωθούν από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η δεύτερη πρόσκληση, προϋπολογισμού 3Ο εκατομμυρίων ευρώ, αφορά παρεμβάσεις στον τομέα της Οικονομίας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι καίριες κυβερνητικές προσπάθειες για δημοσιονομικό εξορθολογισμό.