Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, η BSA πραγματοποίησε πανελλαδικούς ελέγχους σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς (κατασκευές, τηλεπικοινωνίες εκδόσεις, κα) όπου και διαπιστώθηκαν παρανομίες στην χρήση των προγραμμάτων λογισμικού.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις αυτές στις εταιρείες μέλη της BSA ανέρχονται συνολικά σε 116.000 ευρώ, με την υψηλότερη αποζημίωση να φθάνει στα 45.436 ευρώ.