Οι εταιρείες 1) Έπαφος, 2) Cosmos, 3) Hipac και 4) Pansystems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για λογαριασμό της ΔΕΗ/ΔΥΚΠΜ.

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια servers, λογισμικού και περιφερειακού εξοπλισμού.  Οι εταιρείες 1) Διάγραμμα, 2) Έπαφος, 3) Πλαίσιο, 4) Byte, 5) Cosmos, 6) Hipac, 7) Pansystems και 8) Systemlan κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για λογαριασμό της ΔΕΗ/ΔΠΝ που αφορά στην προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, laptop, monitor και printer).