Στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης» της Πράξης με τίτλο Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», υποβλήθηκαν προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες / ενώσεις εταιρειών: 1. Cognity, 2. Ernst & Young Business Advisory Solutions, 3. European Dynamics, 4. Intrasoft International, 5. ΟΤΕ, 6. Pricewaterhousecoopers Business Solutions, 7. Quality & Reliability, 8. Unisystems, και οι ενώσεις εταιρειών: 9. ATC – Printec, 10. Altec Integration – OTS, 11. Cosmos Business Systems – European Profiles, 12. Διαδικασία – Knowledge Broadband Services. Ο συνολικός προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται στα 8.683.953 ευρώ, με Φ.Π.Α.