Οι ενώσεις εταιρειών: 1. Altec Integration - OTS, 2. Byte - Neuropublic - Planet, 3. Cosmos Business Systems - European Profiles, 4. Ευρωσύμβουλοι - Γνώμων Πληροφορικής, 5. Intrasoft International - Διαδικασία - Κantor, 6. ΚPMG - ATC - Printec, 7. Pricewaterhousecoopers - VCI - iKnowhow, 8. Quality & Reliability - ICAP και οι εταιρείες 9. European Dynamics, 10. Globo Technologies, 11. Ernst & Young Business Advisory Solutions, 12. Uni Systems κατέθεσαν στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για το έργο:

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα», του Ε.Π. «Διοικητική  Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού 7.302.510 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.