Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χτες το 12th Future of Cities Conference στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώνοντας περισσότερα από 400 στελέχη, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τάσεις και τις τεχνολογίες που οδηγούν τις πόλεις στην επόμενη ημέρα, να δικτυωθούν και να γνωρίσουν από κοντά στα booth των εκθετών τις λύσεις που προσφέρονται. H φετινή διοργάνωση ανέδειξε τις σημερινές προκλήσεις για τη διοίκηση των πόλεων, τη στρατηγική με την οποία θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και τρόπους για μετάβαση σε έξυπνες υποδομές και δίκτυα, πλατφόρμες και IoT εφαρμογές, έξυπνα κτίρια και μεταφορές, αναδυόμενες τεχνολογίες και εφαρμογές.

Το συνέδριο ανάδειξε και παρουσίασε καλές πρακτικές, λύσεις και υπηρεσίες αναφορικά με τις προκλήσεις και τους τρόπους υλοποίησης θεμάτων, μεταξύ των οποίων

  • Έξυπνη διακυβέρνηση και κυβερνοασφάλεια
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός, βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις στην Ελλάδα του 2030
  • Απαραίτητες ψηφιακές υποδομές μιας τυπικής αρχιτεκτονικής & διαλειτουργικής έξυπνης πόλης
  • Βιώσιμη μετακίνηση και εξοικονόμηση ενέργειας
  • Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
  • Επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται για τις έξυπνες πόλεις

Χρυσοί χορηγοί του του 12th Future of Cities Conference ήταν οι εταιρείες Intracom Telecom, Space Hellas-SingularLogic και μέγας χορηγός η Uni Systems – Pleiades. Χορηγοί οι εταιρείες Dotsoft, Intellisoft, Novoville, WINGS ICT Solutions και υποστηρικτής η Go4Box.