Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης €339 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) για την σύναψη κοινοπρακτικού δανείου και παράλληλης σύμβασης δανείου ύψους €50 εκατ. με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, με στόχο την παροχή επιπλέον ρευστότητας για τις στρατηγικές επενδύσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και την επιτάχυνση της ανάπτυξης Δικτύων Νέας Γενιάς.

Τα ποσά που θα αντλήσει ο οργανισμός από τις δανειοδοτήσεις θα υποστηρίξουν το επενδυτικό πλάνο του στην Ελλάδα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ύψους €1,3 δισ., το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Δικτύων Νέας Γενιάς (NGA), το μετασχηματισμό του δικτύου σε IP και τη διάθεση νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.