Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας της AT Kearney το κόστος υλοποίησης ενός δικτύου οπτικών ινών, που θα φτάνει μέχρι το σπίτι του συνδρομητή θα ανέλθει στα 1,1 δις ευρώ για την Αθήνα και στα 220 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα μέχρι το 2013 είναι δυνατό 2 εκατ. ελληνικά νοικοκυριά να είναι συνδεδεμένα με δίκτυο οπτικών ινών. Το κόστος για την ανάπτυξη του δικτύου αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 δις ευρώ, ενώ η AT Kearney εκτιμά ότι το έργο θα είναι οικονομικά βιώσιμο μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ για την περιφέρεια θα απαιτηθεί συνεισφορά από το ελληνικό κράτος.

Η AT Kearney παρουσίασε δύο προτεινόμενα μοντέλα υλοποίησης για τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Το πρώτο περιλαμβάνει δύο επίπεδα, όπου υπάρχει ένας οργανισμός χονδρικής διάθεσης υπηρεσιών που αναλαμβάνει να κατασκευάσει τις υποδομές και να διαθέτει εμπορικά υπηρεσίες στις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. To δεύτερο έχει τρία επίπεδα, καθώς υπάρχουν διαφορετικοί φορείς που θα αναλάβουν την κατασκευή, τη λειτουργία των υποδομών και τη χονδρική διάθεση των υπηρεσιών.