Το 37,2% του εργατικού δυναμικού σε διεθνές επίπεδο, κάτι που... μεταφράζεται σε 1,3 δισ. άτομα, αναμένεται να υιοθετήσει την έν κινήσει εργασία μέχρι το 2015, όπως υποστηρίζεται σε πρόσφατη μελέτη της IDC. Υπογραμμίζεται πως οι m-εργαζόμενοι το 2010 δεν ξεπερνούσαν το 1 δισ.

Στα νέα εργασιακά “ήθη”, πρωταγωνιστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι χώρες της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Ασίας/Ωκεανίας, ενώ θα ακολουθήσει η Βόρειος Αμερική.

Όσο για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA), στην οποία εντάσσεται και η Ελλάδα, εκτιμάται πως θα εμφανίσει μέση ετήσια ανάπτυξη του αριθμού των εν κινήσει εργαζομένων της τάξεως του 5,6%. Σε απόλυτα μεγέθη, ο m-πληθυσμός στην ΕΜΕΑ θα διαμορφωθεί στα 244,6 εκατ. άτομα.