Οι εταιρείες 1) Άποψη 2) Γνώμων, 3) Κορυμβος, 4) Allweb Solutions 5) Data Concept, 6) Globo, 7) Greek Geeks, 8) Micronet, 9) Noeτron, 10) OTS, 11) SDC και οι ενώσεις εταιρειών 12) Μιχόπουλος Ι & Χ - Evolution Projects Plus και 13) Ωmega Technology – Silktech κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για το διαγωνισμό με τίτλο «Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία της δικτυακής πύλης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά ο διαγωνισμός είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών την 28η  Απριλίου 2010 αλλά ματαιώθηκε. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 65.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.