Συνεχίζει την πετυχημένη διείσδυσή του στην ελληνική αγορά συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου το ολοκληρωμένο σύστημα ScanHRMS, καθώς κατά το τελευταίο εξάμηνο επιλέχθηκε από δεκατέσσερις (14) ακόμη εταιρείες - πελάτες που αντιστοιχούν συνολικά σε περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους.

Πρόκειται για  εταιρείες διαφορετικού μεγέθους και τομέα δραστηριοποίησης, με κοινό στόχο την υιοθέτηση ενός σύγχρονου και ευέλικτου συστήματος, προσαρμοσμένου στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, που να καλύπτει πλήρως θέματα όπως μισθοδοσία, κοστολόγηση, προϋπολογισμό, ωρομέτρηση, διαχείριση βαρδιών και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα, πρόκειται για τις εταιρίες: Alapis, ATFS Πειραιώς, Dopler, Grouparama Φοίνιξ, Lidl, Mediatel, Μetro Supermarket, Pharmathen International, Promot Λαϊνόπουλος, Ελανκο, Ελληνικός Χρυσός, Ε.Π.Α. Θεσσαλίας, Πήγασος Εκδοτική, και Χρυσή Ευκαιρία, που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης όπως τον φαρμακευτικό, εκδοτικό, ασφαλιστικό, λιανική, εμπορικό και τομέα διαφόρων υπηρεσιών.Η Scan κατέχει μερίδιο μεγαλύτερο του 47% στις “500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα” βάσει ICAP).