Αύξηση 12,9% παρουσίασε η αγορά middleware το 2007 και διαμορφώθηκε στα 14,1 δις δολάρια.

Βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν σε έρευνα της Gartner, η IBM ηγείται της αγοράς με κύκλο εργασιών 4,1 δις δολάρια και μερίδιο 28,9%, ενώ η BEA Systems βρίσκεται στη 2η θέση με κύκλο εργασιών 1,3 δις δολάρια και μερίδιο 9,3%. Η Oracle, η οποία έχει εξαγοράσει τη BEA Systems καταλαμβάνει την 3η θέση με κύκλο εργασιών 1,2 δις δολάρια και μερίδιο 8,5%.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο κύκλος εργασιών του λογισμικού middleware ξεπέρασε τον κύκλο εργασιών του enterprise software, ενώ υπολείπεται του κύκλου εργασιών των πωλήσεων βάσεων δεδομένων, αν και η διαφορά είναι μικρότερη από προηγούμενες χρονιές.