Η θυγατρική της Intralot στις ΗΠΑ επελέγη από την Λοταρία του Γουαϊόμινγκ για να παρέχει τα απαραίτητα συστήματα και υπηρεσίες στη νεοσυσταθείσα Λοταρία, WyoLotto, με την οποία η Πολιτεία εισέρχεται στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών.

Η  Intralot θα παρέχει υπηρεσίες για τη σύσταση και την έναρξη της Λοταρίας, καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία της, περιλαμβανομένης της επιλογής των πρακτόρων και της προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης του κεντρικού συστήματος και των λειτουργικών συστημάτων της λοταρίας, των τερματικών της και του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου. Η Λοταρία του Γουαϊόμινγκ δημοσίευσε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή συνεργάτη για τη λειτουργία της και την παροχή υπηρεσιών στις 3 Δεκεμβρίου του 2013.

Οι τρεις μεγαλύτεροι προμηθευτές του κλάδου υπέβαλαν τις προτάσεις τους και ύστερα από ενδελεχή εξέταση και αξιολόγηση της κάθε πρότασης, η Λοταρία ανέθεσε το έργο στην INTRALOT, η οποία σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία. Η Λοταρία και η INTRALOT έχουν ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα υλοποίησης του έργου και θα συνεργασθούν στενά, ώστε να ολοκληρωθεί η υπογραφή της σύμβασης έως τα τέλη Απριλίου. Η διάρκεια της σύμβασης αναμένεται να είναι πενταετής με δυνατότητα τριών πενταετών ανανεώσεων. Η Λοταρία του Γουαϊόμινγκ αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της μέσα στο 2014 με δύο παιχνίδια, το Powerball και το Mega Millions.