Το πρόβλημα της διασποράς των δράσεων του Γ' ΚΠΣ θα επιδιώξει να λύσει η νέα μεθοδολογία σχεδιασμού δράσεων του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, την οποία παρουσίασε σήμερα στο πλαίσιο του 10ου ΙCT FORUM, o Βασίλης Ασημακόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τον  Β. Ασημακόπουλο, 10 έως 15 “νήματα”, τα οποία συνδέουν δράσεις προς ένα τελικό στόχο θα διαμορφώσουν το σύνολο των δράσεων του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Κάποια από τα νήματα αυτά είναι: α) Περισσότερη Ψηφιακή γνώση, β) Ψηφιακή Προστασία Περιβάλλοντος, γ) Ψηφιακός καταναλωτής, δ) Ψηφιακή Ασφάλεια, ε) Ψηφιακή Περιφέρεια.

Ο Β. Ασημακόπουλος επιβεβαίωσε την παρουσίαση των πρώτων προσκλήσεων που αφορούν τις δράσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, όπως είχαμε αναφέρει στο  ΝetFAX 25/09/08, ενώ δεν απέκλεισε οι δράσεις που θα απευθύνονται απευθείας στους πολίτες να ξεπεράσουν το 25% του προϋπολογισμού του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΕ δήλωσε ότι “οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες δεν έχουν συμβάλει όσο θα έπρεπε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ποιότητα ζωής των πολιτών”.

Η ίδια συμπλήρωσε ότι “το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία της  Ελλάδας για έργα με την υποστήριξη της Ε.Ε. και ότι για την αξιοποίηση των έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων που θα χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες”.