Ολοκληρώθηκε για τρίτη συνεχόμενη ακαδημαϊκή περίοδο η δράση "Δες την Ψηφιακά" της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολύ υψηλή συμμετοχή φοιτητών και σπουδαστών.

15.500 νέοι φοιτητές συμμετείχαν στη δράση και απέκτησαν φορητό προσωπικό υπολογιστή (ποσοστό 87% επί του συνόλου των δικαιούχων). Στους παραπάνω προστέθηκαν επιπλέον 208 σπουδαστές που ανήκουν στην κατηγορία των “πασχόντων από σοβαρές ασθένειες” και οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τμήμα ή σχολή. Στη δράση “Δες την Ψηφιακά” υπάρχει επιπλέον πρόβλεψη για την συγκεκριμένη ομάδα φοιτητών, με αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης που φθάνει τα 800 ευρώ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους σε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού των υπολογιστών. Η διάρκεια της δράσης ήταν περίπου 40 ημέρες.

Κατά τη φετινή χρονιά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής, που αγγίζουν ποσοστό 95%, ήταν το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η δράση “Δες την Ψηφιακά” συμπληρώθηκε από πρωτοβουλίες επιμέρους Σχολών και Τμημάτων που την επέκτειναν με ίδια χρηματοδότηση σε περισσότερους σπουδαστές. Χαρακτηριστικά, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επέκτεινε τη δράση με ίδιο κόστος στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών.