Στη δημοσιότητα δόθηκε η ετήσια μελέτη της ECTA, (European Competitive Telecommunications Association) με τίτλο "ECTA Regulatory Scorecard", σχετικά με το περιβάλλον της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε 20 Ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνουν 18 κράτη μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία και (από το 2008) την Τουρκία.

Η Ελλάδα το 2008 κατατάσσεται 16η (μεταξύ 20 χωρών), το 2007 ήταν επίσης 16η (μεταξύ 19 χωρών) και το 2005 τελευταία.

Παρά τη χαμηλή κατάταξη, είναι εμφανής η σημαντική πρόοδος που έχει συντελεστεί την τελευταία τριετία, γεγονός που επισημαίνεται και στην Έκθεση, η οποία αναφέρει σχετικά: “Αν και η κατάταξη της δεν έχει βελτιωθεί, η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική πρόοδο σε σχέση με το Scorecard 2007, ιδιαίτερα στην υλοποίηση της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο”.

Εντυπωσιακή θα πρέπει να θεωρηθεί και η συνολική πρόοδος που παρουσιάζει η χώρα μας την τελευταία τριετία, αφού από τελευταία που ήταν το 2005 έχει φτάσει το 2008 να συγκαταλέγεται  στην τρίτη από τις τέσσερις ομάδες δυναμικότητας, μαζί με χώρες όπως η Σουηδία, η Ισπανία και το Βέλγιο.