Με την συμμετοχή περισσότερων των 200 ατόμων πραγματοποιήθηκε στις 2 & 3 Νοεμβρίου 2012, το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics με τίτλο «Optimizing Supply Chains», από την Ελληνική Εταιρεία Logistics.

Δεκάδες στελέχη της αγοράς, θεσμικοί παράγοντες, καθώς και επιχειρηματίες παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε σαφές πως τα Logistics μπορούν να συνδράμουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ο Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Σωτήρης Τριχάς, παρουσιάζοντας το επικαιροποιημένο Master Plan, τόνισε πως τα logistics μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ (10%-12%) και συμβάλλοντας άμεσα στην αύξηση των εξαγωγών.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Κωστής Χατζηδάκης, χαιρετίζοντας το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, ανάφερε πως σε συνεργασία με την Ομάδα Πρωτοβουλίας για τα Logistics, με τη στήριξη του ΣΕΒ και της Ελληνικής Εταιρίας Logistics, προχώρησε στη διαμόρφωση δύο στρατηγικών στόχων. Πρώτος στόχος, είναι να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεύτερος στόχος, είναι να γίνει η Ελλάδα το διαμετακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων, τονώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα όλης της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας για τη «Διερεύνηση του ρόλου του Logistic- Supply Chain Manager στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων», στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 40 στελέχη της αγοράς, ενώ εξετάστηκε ο ρόλος των πράσινων Logistics και των συνδυασμένων μεταφορών σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η συμβολή τους στο λιανεμπόριο, η συνεισφορά τους στη βελτιστοποίηση της Οικονομικής αλλά και της Εμπορικής Διοίκησης και η αναζήτηση εργαλείων και μοντέλων συνεργασίας για την ορθολογικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης.