Αποζημιώσεις 160.000 ευρώ κατέβαλαν ελληνικές επιχειρήσεις στη BSA για τη χρήση παράνομου λογισμικού.

Η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορούσε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο στην περιοχή της Αττικής. Στις περιοχές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ) όπου δραστηριοποιήθηκε η BSA κατά το 2008, το κόστος για τις επιχειρήσεις (ζημίες και αγορά νόμιμου λογισμικού), ξεπέρασε τα 23 εκατ. δολάρια.

Συγκεκριμένα, λίγο περισσότερα από 8 εκατ. δολάρια. αποδόθηκαν στην BSA ως αποζημίωση και περισσότερα από 15 εκατ.δολάρια. δαπανήθηκαν από τις επιχειρήσεις για την αγορά λογισμικού, που ήταν απαραίτητο για τη νομιμοποίηση τους.