Στις 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 14ο Bank Management Conference, το συνέδριο-θεσμός, που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με την ανάδειξη καινοτόμων τάσεων στον τραπεζικό κλάδο.

Κεντρικό θέμα του εφετινού συνεδρίου είναι η ανάλυση του φαινομένου FinTech από τη σκοπιά των εδραιωμένων τραπεζικών ιδρυμάτων, και σε συσχέτιση με εναλλακτικές πηγές εσόδων και νέα στρατηγικά μοντέλα για τους τραπεζικούς οργανισμούς. Θέματα που αφορούν στην καινοτομία στο πεδίο των πληρωμών, στην ψηφιοποίηση της προσέγγισης του τραπεζικού πελάτη και σε νέες τεχνολογίες, όπως το blockchain έχουν περίοπτη θέση στην ατζέντα του συνεδρίου.

Την οργανωτική επιτροπή του εφετινού συνεδρίου απαρτίζουν οι Σωτήρης Συρμακέζης, Γενικός Διευθυντής, Group Chief Digital & Technology Officer Ομίλου Eurobank, Στέφανος Μυτιληναίος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντης Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα της Τράπεζα Πειραιώς, Σταύρος Πέτρουλας, Αναπληρωτής Διευθυντής, Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών & Εναλλακτικών Δικτύων της Εθνικής Τράπεζας, Σωτήριος Κυριάκος, Διευθυντής, Διεύθυνση Εναλλακτικών Δικτύων της Alpha Bank, Έλενα Ορφανίδου, Διευθυντής Group Digital Banking της Τράπεζας Πειραιώς και Βασίλης Τραπεζάνογλου, Πρόεδρος και Iδρυτής της εταιρίας DISC – Digital Innovation Services Center.