Ο τραπεζικός κλάδος είναι σαφές ότι βρίσκεται στο δρόμο σοβαρών λειτουργικών ανατροπών, που ήδη διαμορφώνουν και νέους όρους σχέσεων των τραπεζών με τις κοινωνίες και τους πελάτες τους.

Αυτό είναι ένα πρώτο ουσιαστικό συμπέρασμα που προέκυψε από την εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ). Στο συνέδριο συζητήθηκαν θέματα τραπεζικής εποπτείας, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ασφάλειας των τραπεζικών συναλλαγών και εισόδου ψηφιακών καινοτομιών στις τραπεζικές εργασίες.

Βέβαια, όλα αυτά τα θέματα αναλύθηκαν σε βάθος σε σχέση με το κοινωνικό πρόσωπο του ευρύτερου τραπεζικού τομέα στις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας και σοβαρής έλλειψης ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναφερόμενος στους στόχους του συνεδρίου ο Διονύσης Μυρτίδης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, τόνισε ότι ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξέλιξη και ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Από την πλευρά του ο Αλέξης Δαυίδ, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΙΠ, αναφερόμενος στο ρόλο του τραπεζικού κλάδου στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, είπε ότι θα γίνεται όλο και περισσότερο αποφασιστικός, καθόσον οι τράπεζες είναι και ο μεγαλύτερος αιμοδότης των επιχειρήσεων.