Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσε τον 2ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Ψηφιακή Καινοτομίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο όπου συμμετείχαν 40 ομάδες προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολουθούν μαθήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε Ελληνικά ΑΕΙ.

Οι φοιτητές έπρεπε να δημιουργήσουν και να καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο της ιδέας τους καθώς και ένα πρωτότυπο σύστημα που να λειτουργεί στο διαδίκτυο, με την επιστημονική υποστήριξη της Επ. Καθ. Κατερίνα Πραματάρη (Οικον. Πανεπ. Αθηνών) και του Επ. Καθ. Γιώργου Λεκάκου (Παν. Αιγαίου).Στην τελική φάση προκρίθηκαν 9 ομάδες και η επιλογή των βραβείων έγινε με βάση τα κριτήρια της πρωτοτυπίας, της βιωσιμότητας και της πληρότητας του επιχειρηματικού πλάνου και της πρωτότυπης εφαρμογής. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στους βραβευθέντες σε ειδική τελετή κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το «Ηλεκτρονικό Εμπόριο Β2C στην Ελλάδα».

Στο 1ο βραβείο δόθηκε χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ από τον όμιλο Forthnet/NOVA.Τα βραβεία είναι:1ο βραβείο στο e-bet-shop.gr. με ομάδα τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: Β. Λακαφώση, Χ. Αντζελέτο, Χ. Κούλη, Κ. Δελή του MBA in Telecoms του Οικονομικού Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το βραβείο απένειμε ο Γεν. Διευθυντής της NOVA κ. Λάμπης Ταγματάρχης. 2ο βραβείο στο allakseto.gr. με ομάδα τους προπτυχιακούς φοιτητές: Π. Ιακώβου, Κ. Κυπριωτάκη, Μ. Ζαχείλα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το βραβείο απένειμε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθ. Γρηγόρης Πραστάκος. 3ο βραβείο από κοινού στο woto.gr και στο mymu.gr.

Η πρώτη με ομάδα τους Ν. Μπίστη, Α. Μαδίκα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφ. & Επικοιν. Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και η δεύτερη με ομάδα τους προπτυχιακούς φοιτητές: Γ. Γιάκα, Ε. Βακιρτζή, Κ. Πλατανίτη, Α. Γιαμαλάκη του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το βραβείο απένειμε αντίστοιχα οι Πρόεδροι των Τμημάτων Καθ. Σ. Γκρίτζαλης και Καθ. Κ. Ζωγράφος.Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft το οποίο θα παρέχει στις ομάδες που θέλουν να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες πρόσβαση στο πρόγραμμα BizSpark.