Ανοδικά ήταν τα έσοδα του ομίλου της Entersoft για το 2009 παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία.

Συγκεκριμένα τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 7,228 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 2% σε σχέση με πέρυσι. Η επιθετική επενδυτική πολιτική της εταιρείας που προχώρησε στην ίδρυση δύο θυγατρικών σε Σόφια και Βουκουρέστι που λειτούργησαν για πρώτη χρονιά το 2009, αλλά και οι δύο εξαγορές που πραγματοποίησε εντός του 2009 (Nova Consulting και Retail Link) επηρέασαν αρνητικά τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου. Αναμένεται ωστόσο  να συμβάλλουν σημαντικά στα έσοδα και τα κέρδη το επόμενο έτος.

Αποτέλεσμα των παραπάνω επενδύσεων ήταν τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου να ανέλθουν σε 1,045 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 33% σε σχέση με το 2008. Είναι αξιοσημείωτο, ότι παρά τις δύο εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν με καταβολή μετρητών, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί εξαιρετικούς δείκτες ρευστότητας, δείγμα της υγιούς ανάπτυξης και εμπορικής της πολιτικής. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,820 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 4%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,428 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 11,5% σε σχέση με το 2008.