Η Entersoft σε επίπεδο ομίλου κατέγραψε 20% αύξηση πωλήσεων και 15% αύξηση στα κέρδη προ φόρων.

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 12% και αύξηση κερδών προ φόρων κατά 44%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου δεν επιβαρύνθηκαν το πρώτο εξάμηνο από τις πρόσφατες επενδύσεις κυρίως σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Οι αντίστοιχες εταιρείες λειτουργούν για πρώτη χρονιά και αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία υλοποιεί διετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας σε Βουλγαρία, και Ρουμανία μέσω της ίδρυσης θυγατρικών καθώς και στην Κύπρο μέσω εμπορικών αντιπροσώπων.

Παρά τις σημαντικές αυτές επενδύσεις,  την εκταμίευση μετρητών για την εξαγορά της Nova Consulting αλλά και τη δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία, η εταιρεία κατάφερε και πάλι να καταγράψει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με μηδενικό δανεισμό και εξαιρετική ρευστότητα.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου ανήλθε στα 3,802 εκατ. ευρώ έναντι 3,182 εκατ. το 2008, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,696 εκ ευρώ έναντι 0,605 εκ ευρώ το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 0,467 εκ ευρώ έναντι 0,433 εκ ευρώ πέρυσι.