Η Arbor Networks Inc. δημοσίευσε μια ιστορική αναδρομή για τις επιθέσεις DDoS ( (Distributed Denial-of-Service) και για τις απειλές που προκύπτουν από αυτές για τους ISPs (Internet Service Providers). Πριν 20 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 1996, η Panix, ένα provider με έδρα στη Νέα Υόρκη, έπεσε θύμα μιας επίθεσης SYN (Synchronize)-Flood, ένα από τα πρώτα είδη επιθέσεων αυτού του τύπου.

Το αποτέλεσμα ήταν όλο το δίκτυο της Panix να ήταν απροσπέλαστο για αρκετές ημέρες, σε μια εποχή που ένα μικρό ποσοστό του αμερικανικού πληθυσμού διέθετε πρόσβαση στο Internet. Στη διάρκεια της εικοσαετίας πολλά άλλαξαν όσο αφορά τις επιθέσεις DDoS, με τη διαθεσιμότητα της σύνδεσης στο Internet να είναι σήμερα αδιαπραγμάτευτη για μια ομαλή επιχειρηματική λειτουργία. Ενώ πριν 20 χρόνια δεν υπήρχαν λύσεις για το πρόβλημα, σήμερα υπάρχουν πολλές λύσεις για την αντιμετώπιση των επιθέσεων DDoS, οι οποίες μπορούν να προσαρμόζονται στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων επιθέσεων. Λύσεις απαραίτητες για τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα των επιθέσεων DDoS τα τελευταία τρία χρόνια έχει αυξηθεί 2,5 φορές, σύμφωνα με την Arbor Networks.